Tρόμπα σάλπιγμα.
Πνευστό  όργανο, χάλκινο,  που αποτελείται από τρία  πιστόνια και από ένα σωλήνα 

Tρόμπα σάλπιγμα.
Πνευστό  όργανο, χάλκινο,  που αποτελείται από τρία  πιστόνια και από ένα σωλήνα  που είναι κυλινδρικός  κατά  τα τρία τέταρτα  και κωνικός στο τελευταίο μέρος.  Στην μετεωρολογία, τρόμπα  αέρος είναι ένας στρόβιλος  αέρα αποτελούμενος από μία στήλη  θερμού  αέρα που γυρνάει γύρω από ένα κατακόρυφο  άξονα.  Θαλάσσια  τρόμπα  είναι ένας στρόβιλος που σχηματίζεται  στην επιφάνεια  της θάλασσας  απορροφώντας  νερό  και ανεβάζοντάς το σ’ ένα συγκεκριμένο  ύψος.

Αερομετρία
Επιστήμη που ασχολείται με τη μέτρηση της πυκνότητας και της σύστασης του αέρα και με τα αποτελέσματα  που έχουν οι μεταβολές τους .

Αλεγείς ανέμοι
Συνεχείς άνεμοι που φυσούν στην ισημερινή και τροπική ζώνη  μεταξύ των 300  γεωγραφικό πλάτος προς βορρά και 300  προς νότο. Από τις περιοχές των τροπικών, όπου είναι  υψηλή η πίεση, συγκλίνουν προς τις περιοχές του ισημερινού, όπου έχουμε χαμηλή πίεση. Η κατεύθυνσή τους είναι βορειοανατολική νοτιοδυτική στο βόρειο ημισφαίριο και νοτιοανατολική βορειοδυτική στο νότιο. Στη στεριά, λόγω των ανωμαλιών του εδάφους, υπάρχει κάποια απόκλιση αλλά στις περιοχές των ωκεανών έχουμε πλήρη επαλήθευση.

¶νεμος
Μάζα αέρα που μετατοπίζεται κυρίως οριζόντια από ζώνες υψηλής πίεσης, αντικυκλώνες, προς ζώνες χαμηλής πίεσης, κυκλώνες. Οι άνεμοι ονομάζονται σταθεροί όταν πνέουν σταθερά προς την ίδια κατεύθυνση (αληγείς, δυτικοί άνεμοι και πολικοί), περιοδικοί όταν πνέουν εναλλάξ προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις (μουσσώνες, αύρα), μεταβλητοί όταν πνέουν κατά διαστήματα (σιρόκος, μαϊστράλι κ.λ.π.).

Αντικυκλώνας
Κέντρο υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων που περιβάλλεται από μικρότερη πίεση. Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά του αντικυκλώνα είναι αντίθετα από εκείνα του κυκλώνα.  Στον αντικυκλώνα η κίνηση του αέρα είναι καθοδική, ο ουρανός καθαρός και οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές το χειμώνα και ψηλές το καλοκαίρι.

Αύρα.
Έτσι ονομάζεται ένα αδύνατο ρεύμα αέρα και διάφορες άλλες κατηγορίες τοπικών ανέμων που δημιουργούνται, από την άνιση θερμοκρασία δύο τμημάτων της ίδιας περιοχής της γής (θαλάσσια αύρα, αύρα της στεριάς, αύρα του βουνού, αύρα της κοιλάδας κ.ά.). Στην ιατρική ονομάζονται έτσι τα συμπτώματα που προαναγγέλουν μια επιληπτική κρίση.

Βαρδάρης.
Ονομασία ανέμου, που πνέει από τα ορεινό συγκροτήματα προς την πεδιάδα του Αξιού ποταμού, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Κατά τους χειμερινούς μήνες ο βαρδάρης είναι ψυχρός και θυελλώδης άνεμος, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θερμός. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του Θερμαϊκου Κόλπου.
¶λλη ονομασία του ποταμού Αξιού.

Βροχή
Ατμοσφαιρική βροχόπτωση σε μορφή σταγόνων νερού που η διάμετρος τους είναι μεγαλύτερη από 0,5χιλ.. Οφείλεται στη συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχονται στην ατμόσφαιρα γύρω από πυρήνες δημιουργημένους από κόκκους σκόνης, ιόντα ή υδροσκοπικά μόρια. Η ποσότητα της βροχής που πέφτει σε μια καθορισμένη περιοχή μετριέται με ειδικά όργανα που ονομάζονται βροχόμετρα.
Τεχνητή βροχή. Στην περίπτωση απουσίας της βροχής, μπορούμε να προκαλέσουμε τεχνητά τη βροχή διασκορπίζοντας στην ατμόσφαιρα με αεροπλάνα ορισμένα μόρια (ξηρό πάγο, ιωδιούχο άργυρο, χλωριούχο νάτριο) που ενεργούν σαν πυρήνες συμπύκνωσης.
Όξινες βροχές. Βροχές με pH μικρότερο του 7, που οφείλονται στην αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ιδιαίτερα στην παρουσία οξειδίων του θείου. Προκαλούν μεγάλες καταστροφές στη δενδρώδη  βλάστηση

Δροσιά
Εμφάνιση υδροσταγονιδίων στα φύλλα, στη χλόη και άλλες επιφάνειες του εδάφους, που προκύπτει από την υγροποίηση του υδρατμού που υπάρχει στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας λόγω της ψύχρανσης του εδάφους που είναι αποτέλεσμα της νυχτερινής θερμικής ακτινοβολίας.

Η υγρασία
Παρουσία νερού ή υδρατμού σε μικρή ή μεγάλη ποσότητα. Στη μετεωρολογία χωρίζεται σε απόλυτη υγρασία, ποσότητα εκφραζόμενη σε g, του υδρατμού που περιέχεται σ’ ένα ορισμένο όγκο αέρα  και σχετική υγρασία, που είναι η σχέση ανάμεσα στο βάρος του υδρατμού που περιέχεται σ’ ένα ορισμένο όγκο αέρα (απόλυτη υγρασία) και στο μέγιστο βάρος του υδρατμού, που στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας, μπορεί να περιέχεται στον ίδιο όγκο. Η υγρασία μετριέται με υγρόμετρα, υγροσκόπια, ψυχρόμετρα κ.λ.π.. Με μια τιμή υγρασίας γύρω στο 50%, ο αέρας είναι αρκετά ξερός.

Θύελλα.
Βίαιη διατάραξη της ατμόσφαιρας, ποικίλης διάρκειας και έκτασης που εκδηλώνεται με δυνατούς και ακανόνιστους ανέμους, ραγδαία πτώση βροχής και χαλαζιού, μείωση της θερμοκρασίας και στις καταιγίδες με ηλεκτρικές εκφορτίσεις.

Μποφόρ.
Πολύ δυνατός άνεμος που φυσά ανάμεσα στα 60 και 100 χλμ. την ώρα. Φτάνει τα 8 ως τα 10

Μαγνητική θύελλα.
Ανώμαλη αλλαγή του γήινου μαγνητικού πεδίου συνδεδεμένη με ηλεκτρικά φαινόμενα της υψηλής ατμόσφαιρας. Οι μαγνητικές θύελλες είναι απευθείας συνδεδεμένες με την εμφάνιση ηλιακών κηλίδων και προκαλούν φαινόμενα, ιδιαίτερα στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη, ππου συνοδεύουν το πολικό φως και παρεμποδίζουν τις τηλεπικοινωνίες

Καταιγίδα.
Ατμοσφαιρική διατάραξη μικρής διάρκειας που συνοδεύεται από αέρα, αστραπές, βροντές και ενίοτε χαλάζι. Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, οι καταιγίδες χωρίζονται σε θερμικές καταιγίδες (υπερθέρμανση του εδάφους και του υπερκείμενου αέρα) και σε καταιγίδες κυκλώνων (ανοδικά ρεύματα του κυκλώνα).

Κυκλώνας
Ένας πραγματικός στρόβιλος αέρα στις τροπικές ζώνες. Ονομάζεται και τυφώνας (στις θάλασσες της Κίνας), ουραγκάν (στις Δυτικές Ινδίες), μπαγκούιο (στις Φιλιππίνες) και willy-willy (στην Αυστραλία). Οι τροπικοί κυκλώνες σχηματίζονται στις θάλασσες κατά τη θερμή εποχή και δημιουργούνται σε μια όχι πολύ εκτεταμένη ζώνη και χαμηλής πίεσης: γύρω από το κέντρο αυτής της ζώνης ο θερμός και πλούσιος σε υδρατμούς αέρας υψώνεται με στροβίλους που ξεπερνούν την ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα, αφήνοντας ένα κενό που γεμίζει από άλλες μάζες αέρα που προέρχονται από κοντινές περιοχές. Κατά τη διάρκεια αυτού του μετεωρολογικού φαινομένου προκαλούνται βροχές και ισχυροί άνεμοι. Στο κέντρο του κυκλώνα (μάτι του κυκλώνα) βρίσκεται αντίθετα μια ήρεμη ζώνη με λίγα σύννεφα. Οι υπερτροπικοί κυκλώνες είναι χαρακτηριστικοί των εύκρατων ζωνών και οφείλονται στη συνάντηση ψυχρών και ξηρών μαζών αέρα με θερμές και υγρές μάζες αέρα και συνοδεύονται από κακοκαιρία (ανέμους, σχηματισμό σύννεφων και βροχοπτώσεις).

Μαϊστράλι.
Δυνατός άνεμος, κρύος και ξηρός που μέσω της κοιλάδας του Ροδανού κατεβαίνει ως την ακτή της Προβηγκίας.

Μαΐστρος
¶νεμος που φυσά από βορειοδυτικά

Μελτέμια.

Βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στην Ανατολική Μεσόγειο από το Μάη μέχρι τον Σεπτέμβρη. Ενδιάμεσα υπάρχουν διαστήματα άπνοιας ή νότιων ανέμων. Οι αρχαίοι Έλληνες τα ονόμαζαν “ετησίες”, επειδή έχουν ετήσια περιοδικότητα κάθε χρόνο. Η έντασή τους είναι μεγάλη τον Αύγουστο και σχετικά μικρή τον Ιούνιο.

Μετέωρο.
Κάθε φαινόμενο που εκδηλώνεται στην ατμόσφαιρα και αποτελεί αντικείμενο μελέτης της μετεωρολογίας. Τα μετέωρα χωρίζονται σε υδρομετέωρα (βροχή, χαλάζι κ.λ.π.), φωτομετέωρα (ουράνιο τόξο, πολικό σέλας κλπ.) και ηλεκτρομετέωρα (αστραπές, κεραυνοί, κλπ.). Ο όρος δηλώνει και τον μετεωρίτη που καιγόμενος μέσα στην ατμόσφαιρα, αφήνει μια φωτεινή γραμμή.

Μέτωπο.
Στη μετεωρολογία, η γραμμή κατά μήκος της οποίας η μετωπική επιφάνεια (πλάγια επιφάνεια που χωρίζει δύο όγκους αέρα διαφορετικής θερμοκρασίας και συγκλίνοντες) διαχωρίζει το έδαφος. Τα κινητά μέτωπα, ή κυκλώνες, διακρίνονται σε Ψυχρά, όταν ένας όγκος κρύου αέρα εισχωρεί κάτω από έναν όγκο αέρα πιο ζεστό, Θερμά, όταν ένας όγκος ζεστού αέρα κατευθύνεται προς έναν όγκο κρύου αέρα για να αντικατασταθεί απ’ αυτόν, Εμφρακτα, όταν το κρύο μέτωπο ενός κυκλώνα φτάνει το ζεστό μέτωπο, απωθώντας προς τα πάνω το ζεστό αέρα. Στη φυσική, μέτωπο κύματος είναι το μέρος των σημείων ενός κύματος που σε συγκεκριμένη στιγμή έχουν την ίδια φάση, δηλαδή των σημείων που προσεγγίζονται ταυτόχρονα από το κύμα.

Μουσώνας.
Είναι ένα φαινόμενο περιοδικών ανέμων. Οι μουσώνες προκαλούνται από τις διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στους ωκεανούς και τις ηπείρους. Πνέουν με μια μέση ταχύτητα περίπου 50 km/h και φτάνουν σε ύψος  4000-5000μ. Οι μουσώνες πνέουν κυρίως στη νότια ασιατική ζώνη όπου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εγκαθίσταται, λόγω της μεγάλης ζέστης, μια μεγάλη κυκλωνική κοιλότητα, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντικαθίσταται, λόγω της προοδευτικής ψύξης, από ένα μεγάλο αντικυκλώνα. Σαν αποτέλεσμα, το καλοκαίρι πνέει, προερχόμενος από τον Ινδικό Ωκεανό, ένας ζεστός και υγρός αέρας που τροφοδοτείται από τους αληγείς ανέμους:
ο καλοκαιρινός μουσώνας (ο μουσώνας της θάλασσας), που πνέει την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, έχει κατεύθυνση από νοτιο-ανατολικά προς βόρεια και προκαλεί έντονες, συχνές βροχές και θυελλώδη καιρό. Ο χειμερινός μουσώνας (μουσώνας της ξηράς), που πνέει την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο, είναι ψυχρός και ξηρός, έχει κατεύθυνση από βορειο-δυτικά προς νότια, και προκαλεί βροχές μόνο στις περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα (για παράδειγμα, στη νοτιο-ανατολική  Ινδία). Στην βόρεια και κεντρική Κίνα είναι πιο κρύος και πολλές φορές μεταφέρει σκόνη. Η βόρεια Ινδία, κατά ένα ποσοστό, προστατεύεται από τους μουσώνες από την οροσειρά των Ιμαλαΐων και το οροπέδιο του Θιβέτ.

Μπόρα.
Ψυχρός άνεμος βορειο-ανατολικός ή ανατολικός βόρειο-ανατολικός, που φυσά κυρίως τους χειμερινούς μήνες, στις ακτές της Δαλματίας και της Ίστρα.

Νέφη.
Σχηματισμοί της ατμόσφαιρας που προκύπτουν από την συμπύκνωση (υγροποίηση ή στερεοποίηση) των υδρατμών της. Ορισμένα νέφη, ιδιαίτερα αυτά με κατακόρυφη ανάπτυξη, προκαλούν ραγδαίες βροχοπτώσεις και χαλάζι.

Νέφωση.
Η συγκέντρωση μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού ή κρυστάλλων ή και των δύο  που αιωρείται στον αέρα,  με μεταβλητό πάχος και πυκνότητα.Οι νεφώσεις σχηματίζονται στο ψηλότερο σημείο της ατμόσφαιρας εξαιτίας της ψύξης του υγρού αέρα, μέχρι το στάδιο του κορεσμού. Ο ατμός αυτός συμπυκνώνεται με την μορφή ιόντων και σχηματίζει πυρήνες. Σύμφωνα με την θεωρία του Χάουαρντ, οι νεφώσεις διακρίνονται σε διάφορα είδη σύμφωνα με το πάχος τους, το ύψος τους και την φύση τους  σε 4 βασικά είδη: πυκνά σύννεφα, στρώματα, σωρείτες και θύσανοι.

Νηνεμία
Κατάσταση ηρεμίας της θάλασσας, μπουνάτσα.  Απουσία ανέμου ή άνεμος πολύ αδύναμος. Πρώτος βαθμός στην κλίμακα του Μποφόρ.Η περιοχή των ήρεμων ισημερινών (ανάμεσα στο 15ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος και το 15ο νότιο γεωγραφικό πλάτος) χαρακτηρίζεται από χαμηλές πιέσεις και από αργές κινήσεις προς τα πάνω ζεστού και υγρού αέρα. Οι περιοχές των ήρεμων τροπικών (γύρω από το 30ο γεωγραφικό πλάτος βόρεια και νότια ) χαρακτηρίζονται από υψηλές πιέσεις που οφείλονται στη συρροή από ψηλά διαφόρων μαζών αέρα των ανταληγέων ανέμων.

Νιμποστράτους.
Πυκνοί σχηματισμοί σύννεφων,  γκριζωπού χρώματος,  που  σχηματίζονται στα 1000 και 1500 μ.  και έχουν αξιοσημείωτη οριζόντια έκταση.

Ομίχλη.
Φυσικό φαινόμενο που προέρχεται από την συμπύκνωση των υδρατμών και το οποίο ελαττώνει την ορατότητα , σε οριζόντια γραμμή, γύρω από τον παρατηρητή, σε λιγότερο από 1 χιλιόμετρο.Για να σχηματιστεί και να διατηρηθεί η ομίχλη, είναι αναγκαίο να υπάρχει υψηλότατη σχετική υγρασία ( 80-90%) και παρουσία πυρήνων συμπύκνωσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί και να σχηματίσει σταγόνες, όταν η θερμοκρασία ελαττωθεί ή όταν η υγρασία αυξηθεί. Η ομίχλη είναι ένα φαινόμενο που έχει ομοιότητες με τα σύννεφα ή την πάχνη. Διαφέρει από τα σύννεφα στον διαφορετικό τρόπο σχηματισμού και στη μικρότερη απόσταση από την Γη, ενώ από την πάχνη διαφέρει στο μεγαλύτερο μέγεθος και την πυκνότερη συγκέντρωση των σταγόνων της.

Σιμούν
¶νεμος πολύ ζεστός και ξηρός, που φυσά από τις ερήμους της Αραβίας και της Βόρειας Αφρικής.

Σιρόκος
Έτσι ονομάζεται ο ζεστός και ξηρός άνεμος που έρχεται από τα νότια. Φυσά κυρίως στην μεσογειακή λεκάνη, με φορά από την ξηρά προς τη θάλασσα (από την Αφρική προς τις ακτές της Γαλλίας και της Ιταλίας).

Στεφάνη
Στη μηχανική, δακτύλιος που αποτελεί το περιφερειακό τμήμα ενός περιστρεφόμενου στοιχείου.
Μπορεί να χαρακτηρισθεί από το υλικό ή από την επιφάνεια (λεία, οδοντωτή, αυλακωτή) και από την τομή. Στο κυλιόμενο κουζινέτο, είναι το σύνολο των σφαιρών ή των κυλίνδρων των οποίων τα κέντρα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.  Στην ανατομία, οδοντική στεφάνη είναι το τμήμα του δοντιού που προεξέχει στη στοματική κοιλότητα. // Ακτινωτή στεφάνη είναι το σύνολο των ινών που ενώνει το φλοιό του εγκεφάλου με τους πυρήνες της γκρι ουσίας που υπάρχει από κάτω.
Στην αστρονομία, είναι το πιο εξωτερικό τμήμα της ατμόσφαιρας του ήλιου, υπερβολικά αδύνατο.
Μπορεί να παρατηρηθεί στις ηλιακές εκλείψεις και με όργανα που ονομάζονται στεφανογράφοι.
Στην ηλεκτροτεχνική φαινόμενο στεφάνη, είναι το φαινόμενο που συνίσταται σε μια αδύναμη ηλεκτρική εκκένωση, που εκδηλώνεται σε έναν αγωγό διατηρούμενο σε υψηλή δυναμικότητα όταν η ηλεκτροστατική πίεση ξεπερνάει τη διηλεκτρική σκληρότητα του αέρα.  Στη γεωμετρία, κυκλική στεφάνη, είναι το επίπεδο σχήμα που περιλαμβάνεται ανάμεσα σε δύο ομόκεντρες περιφέρειες.  Στη μετεωρολογία, ηλιακή  στεφάνη και σεληνιακή  στεφάνη, είναι η φωτεινή στεφάνη που φαίνεται πως περιβάλλει τον Ήλιο και τη Σελήνη.

Σύσφιξη
Στη μετεωρολογία, πρόκειται για την τελική φάση ενός εξωτροπικού κυκλώνα, που καθορίζεται από τη συνένωση του ψυχρού μετώπου με το θερμό μέτωπο.

Τζετ στρήμ
Δυνατό ρεύμα προερχόμενο από τα Δυτικά που στα γεωγραφικά πλάτη κάτω από τους Tροπικούς, πνέει μέσα στα υψηλά στρώματα της στρατόσφαιρας.

Τραμουντάνα
Κρύος άνεμος  που φυσά  από το  βορρά.

Τυφώνας.
Γήινος  κυκλώνας,  περιορισμένης  έκτασης,  αλλά πολύ  δυνατός και  καταστροφικός. Είναι πολύ συχνός  στις  νοτιο – ανατολικές περιοχές  των Η.Π.Α. και στην Αυστραλία

Υγρόμετρο
Όργανο που χρησιμεύει για να μετράμε την υγρασία της ατμόσφαιρας.

Φόν
Ζεστός και ξηρός άνεμος που κατεβαίνει από τις Αλπικές κοιλάδες. Προκαλεί αίθριο καιρό και αύξηση της θερμοκρασίας.

Χαλάζι.
Ατμοσφαιρική βροχόπτωση σε μορφή κόκκων περίπου στο μέγεθος ενός πάγου. Προέρχεται από την άνοδο του υγρού αέρα εξαιτίας των ατμοσφαιρικών ρευμάτων. Οι σταγόνες του νερού παγώνουν, και ο όγκος τους αυξάνεται από την σύγκρουση με άλλα παγιοποιημένα υδροσταγονίδια. Μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και, για να προληφθεί το φαινόμενο, χρησιμοποιούνται πύραυλοι που πυροδοτούνται στο εσωτερικό των σύννεφων στα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχει σχηματιστεί πάγος. Η έκρηξη προκαλεί διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία και στην πίεση, με αποτέλεσμα να διαλύονται οι πάγοι.

Χιονοστρόβιλος
Βόρειος άνεμος, παγωμένος και βίαιος, που συνοδεύεται από πολύ χιόνι. Φυσά το χειμώνα στον Καναδά και στη βόρεια Αμερική.

Share