Επισκευή

Η επισκευή  του σκάφους, απαιτεί τεχνογνωσία αλλά και σωστή τοποθέτηση  των κατάλληλων υλικών στη σωστή θερμοκρασία και περιβάλλον.

Η τελική τους μορφή δεν υστερεί σε λειτουργικότητα , ποιότητα αλλά και χωρητικότητα, σε σχέση με τα καινούργια σκάφη αναψυχής,  ενώ παράλληλα είναι πρακτικά και ασφαλή.

Ως μέσο πρόωσης, πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται εξωλέμβιες, εσωλέμβιες, εσω-εξωλέμβιες μηχανές ή μηχανές αντενέργειας (υδροτζέτ).

unnamed file 1024x658 - Επισκευή

12 1024x667 - Επισκευή

Share