Κατασκευή

• Ενδεικτικές εργασίες:
• Επισκευή, κατασκευή, αναλαστίχωση καταστρωμάτων
• Χρωματισμός ή γυάλισμα υφάλων και εξάλων
• Γυάλισμα καταστρώματος και εξαρτισμών
• Αντιοσμωτική θεραπεία
• Έλεγχος, επισκευή ή αντικατάσταση δεξαμενών νερού, καυσίμων και λυμάτων
Στον ιδιόκτητο, περιφραγμένο χώρο μας εκτελούνται όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των σκαφών. Σε έναν χώρο που φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο και ελέγχεται από κύκλωμα καμερών και συναγερμό.

342 - Κατασκευή

343 - Κατασκευή

Share