ΟΙ ΤΟΠΟΙ
Η επιλογή του τόπου όπου θα κά­νουμε ένα πολύωρο ψά­ρεμα πρέπει να γίνει πολύ προσε­κτικά. Αυτό κυρίως για το λόγο ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τόπο όπως συμβαίνει ό­ταν διαθέτουμε ένα έστω και μικρό σκάφος. Οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν ξεκινήσου­με είναι ο καιρός, και οι πληροφορίες που έχουμε για την περιοχή που θα ψαρέψουμε.

Ο καιρός είναι πρωταρχι­κής σημασίας στην επιλογή του τό­που. Ο τόπος πού θα ψαρέψουμε πρέπει να απαγκιάζει εφόσον θέ­λουμε να απομακρυνθούμε αρκετά και να ψαρέψουμε πολλές ώρες. Οι πληροφορίες για τον τόπο που θα επιλέξουμε εί­ναι κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ. Αν έχουμε έμπιστους φίλους που έ­χουν ψαρέψει τον τόπο θα μας κα­τατοπίσουν καλά και ενδεχομένως θα μας δώσουν λεπτομέρειες για κάποια καλά του σημεία.

Αυτά βέβαια ισχύουν κατά βάση για άγνωστα μέρη που θα ψαρέψου­με για πρώτη φορά κολυμπητα. Αν βρισκόμαστε σε γνωστό μας μέρος τότε η επιλογή του τόπου θα γίνει σύμφωνα με τα προσωπικά μας δε­δομένα. Τώρα ως προς την ώρα το απογευματινό δεν βολεύει και πολύ γιατί αν πέσουμε ας πούμε γύρω στις 5 θα έχουμε μόνο 3-4 ώ­ρες ημέρας που είναι λίγες για ένα αξιοπρεπές κολυμπητό. Το καλύτερο είναι να πέσουμε νωρίς το πρωί ώστε να έχουμε πολλές ώρες στη διάθεση μας και να μην λείπουμε όλη τη μέ­ρα από την παρέα μας. Βέβαια το καλοκαίρι είναι δύσκολο να πέσουμε για ύπνο πριν τις δώδεκα ώστε να έχουμε κλείσει 7-8 ώρες ύπνου πριν το ψάρεμα μας. Έτσι το πιο ιδανικό αν δεν γκρινιάζουν οι γυναίκες που θα λείπουμε όλη τη μέρα είναι να πέσουμε γύρω στις 8 με 9 με σκοπό να βγούμε το από­γευμα οπότε θα έχουμε χορτάσει τον ύπνο που είναι βασι­κός παράγοντας για να έχουμε απόδοση σε ένα τόσο κο­πιαστικό πολύωρο ψάρεμα.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ
Είναι ο πιο  συνηθισμένος τρόπος κολυμπητού ψαρέμα­τος. Κατεβαίνουμε σε μια παραλία και πέφτουμε δεξιά ή αριστερά, κολυμπάμε παράλληλα με τα βράχια της ακτής και επιστρέφουμε. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο μακριά φτάσουμε τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα μας. Αυτό γιατί τα κοντινά στην παραλία μέρη είναι πιο ψαρεμένα και κατά κανόνα με λιγότερο καλή διαμόρφωση βυθού. Έτσι καλό είναι τα πρώτα χιλιόμετρα να τα κολυμπήσουμε σχετικά γρήγορα και από κει και πέρα να αρχίσουμε να ψα­ρεύουμε συστηματικά. Θυμάμαι ένα μέρος στη Σκιάθο που το είχα ψαρέψει κολυμπητά αρκετές φορές. Αυτό στα 3 περί­που πρώτα χιλιόμετρα δεν έκανε καλό βυθό, Ήταν αμμουδερό με ρηχά νερά και κάποιες πλάκες στην αρχή όπου τα λιγοστά ψάρια εξαφανιζόντουσαν πριν ακόμη τα δεις. Μετά από τα 3 αυτά χιλιόμετρα ο βυθός γινόταν πολύ καλός και τα ψάρια αρ­κετά. Έτσι θυμάμαι ότι έπεφτα πολύ πρωί σχεδόν νύχτα και κο­λυμπούσα με γρήγορο ρυθμό περίπου μία ώρα χωρίς να ψα­ρεύω καθόλου. Έφτανα στα καλά μέρη και ψάρευα από κει και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν βαρετό στο γυρισμό που έ­πρεπε να διανύσω κουρασμένος μετά από 6-7 ώρες στη θά­λασσα τα τελευταία αυτά χιλιόμετρα χωρίς κανένα ενδιαφέ­ρον. Όμως τα έχει αυτά αυτό του είδος ψάρεμα. Αν το μέρος είναι κα­τάλληλο καλό είναι στον πηγαιμό να πάρουμε την πιο ρηχή ζώ­νη και στον γυρισμό που θα έχουμε ανοίξει τα πνευμόνια μας την πιο βαθιά ή και ανάποδα με τη λογική ότι στον πηγαιμό εί­μαστε πιο ξεκούραστοι και ψαρεύουμε πιο βαθιά, ενώ στο γυ­ρισμό που είμαστε κουρασμένοι πιάνουμε τα ρηχά. Αυτό ανά­λογα με την ψαρευτική ιδιοσυγκρασία του καθενός. Σ’ αυτή τη περίπτωση είναι πολύ βολικό να ψαρέψουμε μόνο κατά τη μία κατεύθυνση (χωρίς να γυρίσουμε) μια περιοχή α­κτογραμμής. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δεν ψαρεύ­ουμε τον ίδιο τόπο δυο φορές οπότε στην επιστροφή το ενδιαφέρον είναι μειωμένο, Αν έχει πλάγιο καιρό τον παίρνου­με μαζί μας. Ψαρεύουμε πολύ μεγαλύτερα κομμάτια αφού δεν έχουμε επιστροφή, Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις.

1. Κανονίζουμε με την παρέα μας που κάνουμε μαζί διακο­πές να πέσουμε πρωί και να βγούμε σε ένα σημείο όπου εκεί­νοι θα έχουν πάει για μπάνιο το μεσημέρι. Τους καταπιέζουμε λίγο κανονίζοντας τους το μέρος όπου θα κάνουν μπάνιο αλλά τους ανταμείβουμε κάνοντας τους το τραπέζι με εκλεκτά ψά­ρια.

2. Αγγαρεύουμε κάποιο καλό φίλο ή τη γυναίκα μας ή το κο­ρίτσι μας να μας παραλάβει σε κάποιο σημείο όπου έχουμε κανονίσει να βγούμε.

3. Πάμε για ψάρεμα με δύο αυτοκίνητα. Αφήνουμε το ένα στο μέρος όπου έχουμε υπολογίσει ότι θα βγούμε με όλα όσα θα χρειαστούμε στην επιστροφή, Ρούχα, πετσέτες, νερό που το έχουμε παγώσει στον καταψύκτη ώστε να είναι δροσερό όταν θα βγούμε. Στη συνέχεια πάμε με το άλλο αυτοκίνητο και τον ε­ξοπλισμό μας στο μέρος όπου θα πέσουμε, Βουτάμε από κει και βγαίνουμε στο σημείο που έχουμε αφήσει το πρώτο αυτοκίνητο. Μετά επιστρέφουμε στο σημείο που πέσαμε και παραλαμβά­νουμε το άλλο αυτοκίνητο. Είναι λίγο μανούβρα. Ειδικά όταν οι δρόμοι δεν είναι καλοί και πρέπει να ανέβουμε αρκετά χιλιόμε­τρα χωματόδρομου και μετά να ξανακατεβούμε στην επόμενη παραλία. Όμως είναι πολύ αποδοτικό. Προσωπικά το έχω κάνει πολλές φορές με πολύ καλά αποτελέσματα. Ο τρόπος αυτός είναι πολύ εύκολα πραγματοποιήσι­μος σε μέρη που ο δρόμος πάει πα­ράλληλα με την παραλία και με πολ­λές προσβάσεις σε αυτή, Για παρά­δειγμα αναφέρω τις δυτικές και α­νατολικές ακτές της Νάξου όπου το μελτέμι φυσάει το καλοκαίρι πλάγια σ’ αυτά τα μέρη και μπορούμε να κολυμπήσουμε με τον καιρό μαζί μας. Οι ακτές του Σαρωνικού. Κατά δεύτερο λόγο σχεδόν όλες οι ακτές της Εύβοιας που βλέπουν Αιγαίο. Ε­κεί όμως οι αποστάσεις από παρα­λία σε παραλία είναι μεγαλύτερες και με πιο δύσκολη πρόσβαση.

ΚΑΒΟΙ
Μια πολύ καλή επιλογή για κολυμπητό ψάρεμα είναι ένας μακρό­στενος κάβος που έχει πρόσβαση στη βάση του και από τις δύο πλευ­ρές του. Συνήθως αυτοί οι κάβοι κά­νουν παραλίες στη βάση τους και η απόσταση μεταξύ τους μπορεί να είναι πολύ μικρή. Πηγαίνουμε λοι­πόν στη μεριά από όπου θα βγούμε και αφήνουμε εκεί το αυτοκίνητο μας, Στη συνέχεια περπατάμε με τον εξοπλισμό μας τη μικρή απόστα­ση μέχρι την άλλη πλευρά του κά­βου από όπου θα πέσουμε. Ψαρεύ­ουμε γύρω γύρω τον κάβο και βγαί­νουμε από την άλλη μεριά χωρίς να χρειαστεί να γυρίσουμε πίσω

Nησάκια
Αν η απόσταση ενός νησιού από την ακτή είναι σχετικά μικρή, μέχρι ένα χιλιόμετρο μπορεί να θεωρηθεί μια ενδεικτική απόσταση, μπορούμε να περάσουμε απέναντι και να ψα­ρέψουμε γύρω από το νησάκι. Αν το νησάκι κάνει ρηχά και βράχια μετα­ξύ του και της ακτής είναι ακόμα καλύτερα γιατί θα πάμε ψαρεύο­ντας και έτσι θα αξιοποιήσουμε το χρόνο που θα κάνουμε μέχρι να κο­λυμπήσουμε απέναντι, ακόμα θα αι­σθανόμαστε και λίγο καλύτερα ψυ­χολογικά από το να κολυμπάμε σε βαθιά νερά χωρίς να βλέπουμε βυ­θό στο πέρασμα. Για να κάνουμε έ­να τέτοιο εγχείρημα αν η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον καιρό και τα ρεύματα και ακόμα πιο πολύ τα σκάφη που ενδεχομένως θα περνάνε ανάμεσα στο νησί και την ακτή που ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να είναι πολλά και να κάνουν έτσι πολύ επικίνδυνο ένα τέτοιο εγχείρημα. Καλό είναι να έχουμε παρέα σε ένα τέτοιο πέρασμα.

ΞΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ
Αν γνωρίζουμε την ύπαρξη μιας ξέρας κοντά στην ακτή μπορούμε. να κολυμπήσουμε σε αυτή πέφτοντας από κάποιο κοντινό σημείο τη ακτής και να την ψαρέψουμε Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά σημάδια για να βρούμε εύκολα τη ξέρα αφού χωρίς βάρκα δεν είναι εύκολο να ψάχνουμε κάποιο αόριστο σημείο μέσα στο πουθενά. Γι’ αυτό γενικά δεν είναι πολύ καλή επιλογή να ψάξουμε κολυμπητά να βρούμε μια ξέρα που είδαμε στο ναυτικό χάρτη ή για την οποία μας είπε κάποιος χωρίς συγκεκριμένο σημάδι Το πιθανότερο είναι να περιπλανηθούμε χωρίς αποτέλεσμα. Βέβαια δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε ειδικά αν το μέρος ψαρεύεται.
Δηλαδή ο βυθός είναι η τέτοιος ώστε μπορούμε να ψαρέψουμε ακόμα και αν δεν βρούμε το συγκεκριμένο σημείο που ψάχνουμε. Βέβαια ένα από τα πλεονε­κτήματα του πολύωρου κολυμπητού ψαρέματος είναι ότι κολυ­μπώντας μεγάλα τμήματα θάλασσας μπορούμε να ανακαλύψου­με τέτοιες ξέρες. Αυτές μπορούμε να τις βρούμε κολυμπώντας ανοιχτά προσπαθώντας να ανακαλύψουμε κάποια βραχούρα ή πλάκες στην άμμο. Υπάρχουν μέρη που προδιαθέτουν για τέτοι­ες συναντήσεις. Αν για παράδειγμα μπροστά σε μία παραλία υ­πάρχουν πλάκες κοντά στην ακτή δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες σειρές με πλάκες mo ανοιχτά. Αξίζει λοιπόν το κόπο μερι­κές φορές και ακολουθώντας το ένστικτο μας να αφιερώσουμε λίγη ώρα κολυμπώντας πάνω από την άμμο ή τις ποσειδωνίες με σκοπό να βρούμε κάποια τέτοια ξέρα που θα μας αποδώσει και τα καλύτερα θηράματα, Τέτοια σημεία μπορούμε να βρούμε και ακολουθώντας ψάρια που έχουν γιαλώσει και μόλις μας α­ντιληφθούν επιστρέφουν στο τόπο τους που είναι πιο ανοιχτά,

Με βράχια
Υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα όπου μπορούμε να κο­λυμπήσουμε πολλές εκατοντάδες μέτρα ανοιχτά και τα βρά­χια να μην τελειώνουν πουθενά ενώ το βάθος μπορεί να μην ξεπερνάει ούτε τα δέκα μέτρα. Αυτοί οι απέραντοι ψαρότο­ποι είναι όπως καταλαβαίνεται ιδανικά μέρη για κολυμπητό ψαροτούφεκο. Μπορεί να κολυμπάμε τριγύρω για πολλές ώ­ρες χωρίς να περνάμε ποτέ από το ίδιο σημείο. Ο βυθός θα εναλλάσσεται με βράχια, πλάκες, ανεβάσματα, κοψίματα. Αν ψαρεύουμε συστηματικά σε τέτοιες περιοχές τότε σιγά σιγά θα βρούμε κάποια καλά σημεία που θα πρέπει να τα σημαδέ­ψουμε με πολύ προσοχή γιατί θα μας δίνουν συνέχεια ψάρια.

Share