ΜΑΡΛΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Έχει επιστημονική ονομασία tetrapturus belone. Είναι ψάρι βαθυπελαγικό, ωκεανοδρομικό, μεταναστευτικό, που του αρέσει να κολυμπά σε βάθη γύρω στα 200 μέτρα. Φτάνει σε μέγιστο μήκος τα 2,4 μέτρα και σε βάρος τα 70 κιλά. Αυτό το είδος είναι το πιο κοινό, από την οικογένεια αυτή, στην κεντρική λεκάνη της Μεσογείου και ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του μέσα σε αυτήν την θάλασσα. Ταξιδεύει ανά ζευγάρια, ενδεχομένως, που αντιστοιχεί σε μια συμπεριφορά σίτισης. Σεξουαλικά ωριμάζει στα 2 χρόνια και ζει μόνο 5 χρόνια. Τρέφεται με ψάρια.

Tetrapturus belone

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share