ΜΑΤΟΡΙΝΑ
Έχει επιστημονική ονομασία squatina oculata. Την βρίσκουμε σε βάθη από 50-500 μέτρα, πιο συχνά όμως στα 50-100 μέτρα. Αυτός ο μεγάλος κοντόχοντρος καρχαρίας ήταν στο παρελθόν κοινό και σημαντικό βύθιο αρπακτικό ζώο πέρα από τις μεγάλες περιοχές του παράκτιου και εξωτερικού βιότοπου ιζημάτων στις μεσογειακές και μαύρες θάλασσες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής υπόκειται τώρα στην έντονη βύθια αλιεία και το είδος είναι ιδιαίτερα τρωτό από τη γέννηση και μετά σαν δευτερεύον αλίευμα. Αυτός ο καρχαρίας προτιμά τη λάσπη ή το αμμώδες κατώτατο σημείο, όπου βρίσκεται θαμμένο με προεξέχοντα μόνο τα μάτια του. Μπορεί να διαπεράσει τις εκβολές και το υφάλμυρο νερό. Η ματορίνα είναι νυκτερινό είδος και μπορεί να βρεθεί έντονα επάνω από το κατώτατο σημείο τη νύχτα, στα μεσόνερα, αλλά είναι μουδιασμένο την ημέρα και στηρίζεται στο βυθό. Κοντόχοντρο, πολύ συμπιεσμένο, επιμηκυμένο σώμα. Πέντε μεγάλα branchial ανοίγματα, που ανοίγουν στη κεντρική πλευρά του κεφαλιού, ενώ τα μεγάλα μάτια είναι στην ανώτερη πλευρά. Μεγάλα αγκάθια στην ανώτερη πλευρά του κεφαλιού, αλλά όχι στην πλάτη. Δύο μικρά ραχιαία πτερύγια. Πολύ πυκνά και μεγάλα θωρακικά πτερύγια, με τους ελεύθερους προηγούμενους λοβούς. Το ουραίο πτερύγιο είναι μικρό, με το χαμηλότερο λοβό μεγαλύτερο από τον ανώτερο. Τα θηλυκά φθάνουν σε σεξουαλική ωριμότητα στα 128-169 εκατοστά, και τα αρσενικά στα 80-132 εκατοστά μήκος σώματος. Στις Ελληνικές θάλασσες, δεν ξεπερνά σε μήκος τα 2,4 μέτρα. Τρέφεται πρώτιστα με κοκκαλόψαρα και πλευρονήκτες αλλά και άλλα βύθια ψάρια και σαλάχια, καρκινοειδή και μαλάκια. Καταναλώνεται φρέσκο και ξηρό αλατισμένο.

Squatina oculata

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share