psarika psaria glykoy neroy solomos - Οι κλίμακες ανόδουΗ κατασκευή φραγμάτων, μερικές φορές πανύψηλων, αποτελεί αναμφίβολα μια από τις αιτίες που καθορίζουν το σταμάτημα των αποδημιών και κατά συνέπεια την εξαφάνιση ορισμένων πολύτιμων αποδημητικών ειδών.
Πολλά φυσικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν από ορισμένα είδη, όπως ο σολομός, κι αυτά τα εμπόδια θα αποτελούν κίνδυνο για την αναπαραγωγή άλλων αποδημητικών ψαριών, ανίκανων να ξεπεράσουν εμπόδια
. Αντίθετα τα τεχνητά εμπόδια, όπως τα φράγματα, είναι σχεδόν αδιάβατα για οποιοδήποτε αποδημητικό είδος.
Για να αποφευχθεί η σοβαρή ζημιά που προκαλείται από τα εμπόδια της ανόδου των ποταμών, όπως είναι τα φράγματα και τα άλλα φυσικά εμπόδια, κατασκευάζονται στα άκρα αυτών των εμποδίων «κλίμακες ανόδου», που αποτελούνται από κεκλιμένα περάσματα ποικίλου πλάτους, με κλίση κατάλληλη ώστε να μην εμποδίζει την άνοδο, έτσι ώστε το ψάρι. υπερνικώντας την δύναμη του ρεύματος, να μπορεί να περάσει. Μερικές από αυτές τις κλίμακες ανόδου αποτελούνται μάλιστα από μεγάλα σκαλοπάτια, τα οποία έχουν σκοπό να ελαττώνουν την κλίση και την ταχύτητα του ρεύματος, δίνοντας την ευκαιρία στα ψάρια να ξεκουράζονται.
Όπου είναι δυνατό, οι κλίμακες ανόδου επιμηκύνονται έτσι ώστε να ελαττωθεί στο ελάχιστο η ταχύτητα των νερών που τη σκεπάζει. Εξάλλου, τα νερά που εκρέουν απ» τις κλίμακες προκαλούν τα ψάρια που αποδημούν. Λυτά συγκεντρώνονται στην βάση αυτή της κατασκευής και σιγά – σιγά μπαίνουν μέσα και την ανεβαίνουν, ξεπερνώντας έτσι το εμπόδιο.
Όμως δεν είναι όλες κλίμακες ανόδου κατασκευασμένες με τέτοια συστήματα ώστε να εννοούν πραγματικά την άνοδο των ψαριών και πολύ συχνά η υποχρέωση κατασκευής κλιμάκων ανόδου αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Τότε αυτή η κατασκευή αποβαίνει ανώφελη ή τουλάχιστον ελάχιστα αποτελεσματική σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.
Στην Ιταλία, πολλά φράγματα δεν έχουν ακόμα κλίμακες ανόδου κι οι οργανώσεις των ψαράδων προωθούν αιτήματα έτσι ώστε όλα τα φράγματα να εφοδιαστούν με αυτές τις κατασκευές που είναι απαραίτητες για την κυκλοφορία των ψαριών στα ποτάμια. Συχνά οι εντολές των αρμόδιων αρχών δεν εκτελούνται από τους κατασκευαστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται μονάχα για το οικονομικό όφελος της κατασκευής.
Πρέπει να υποσημειώσουμε πως οι κλίμακες ανόδου δεν είναι απαραίτητες μόνο στα μεγάλα αποδημητικά ψάρια αλλά και στ’ άλλα είδη που μετακινούνται τοπικά, όπως η πέστροφα και ορισμένα είδη κυπρίνων, όπως το σκαρούνι. Σ» άλλες χώρες που. σύμφωνα με τη ν άποψη μας είναι πολύ πιο προηγμένες υπάρχουν τέλειες εγκαταστάσεις που εγγυώνται την άνοδο των ψαριών.
Μάλιστα στην Αμερική μαζεύονται και πιάνονται τ’ αποδημητικά ψάρια για να μεταφερθούν πέρα απ1 τα εμπόδια, εκεί που δεν στάθηκε δυνατό να κατασκευαστούν κλίμακες ανόδου.
Σε μερικά Αμερικάνικα και Σοβιετικά φράγματα, , υπάρχουν πραγματικοί ανυψωτές που μαζεύουν τα ψάρια στην βάση του φράγματος και τα μεταφέρουν πέρα απ» αυτό.

Ειδικά σε σχέση με την αποδημία των ψαριών που προέρχονται από την θάλασσα, πρέπει να παίρνουμε υπ» όψη μας πως ένα μεγάλο μέρος του ιχθυολογικού πλούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. Το βιομηχανικό ή ερασιτεχνικό ψάρεμα είναι μια δραστηριότητα που παρουσιάζει σημαντικές αβεβαιότητες και μεγάλη ανασφάλεια.
Κι ενώ αυτές οι αβεβαιότητες αποτελούν το μεγαλύτερο θέλγητρο για τον ερασιτέχνη, από οικονομική άποψη δεν αποτελούν ένα στοιχείο που να προσελκύει το ενδιαφέρον.
Στην θάλασσα το μεγάλο ψάρεμα γίνεται συνήθως στα αποδημητικά ψάρια. Είναι απαραίτητο για τους ψαράδες να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αποδημητικών φαινομένων και να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές στην άσκηση της αλιείας.  Ο σημαντικός όγκος των ψαριών που ψαρεύονται με εντατικά και βιομηχανικά συστήματα μπορεί να οδηγήσει στην  σκέψη πως υπάρχει περίπτωση μείωσης της αλιείας αργά ή γρήγορα. Κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένα είδη, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ενώ για άλλα είναι προφανές. Παίρνοντας υπ’ όψη τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων αλιείας, είναι απαραίτητη μια μεγαλύτερη μελέτη  των δυνατοτήτων και των κανόνων που πρέπει να διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα. Αν και τα κέρδη της αλιείας στα γλυκά νερά είναι πολύ κατώτερα απ» αυτά που προέρχονται από  το ψάρεμα στην θάλασσα, πρέπει ωστόσο να μελετηθούν  και να εφαρμοστούν εκείνα τα μέτρα που υποδείχνει η εμπειρία  των μελετητών και των ψαράδων, έτσι ώστε να δευκολυνθεί, η μετακίνηση των ψαριών και το μοίρασμα τους σε όλα τα νερά.

Share