ΠΙΠΕΡΙΑ
Έχει επιστημονική ονομασία tripterygion tripteronotus. Είναι ψάρι βενθικό, διαπαλιρροιακό, που το βρίσκουμε σε ρηχές και δύσκολες ακτές, μέχρι 6 μέτρα βάθος. Ένα από τα ομορφότερα και ζωηρόχρωμα blennies, που μπορούμε να βρούμε κατά μήκος των ακτών. Τρέφεται με βενθικά ασπόνδυλα. Τρώει με το συνηθισμένο τρόπο των blennies : ορμά στα τρόφιμα με μεγάλη ταχύτητα, σταματά λίγα χιλιοστόμετρα πριν και ξαναορμά με μία γρήγορη κίνηση. Το αρσενικό χαρακτηρίζεται από ένα μπλε-μαύρο πρόσωπο.

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share