ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΚΟΚΚΑΛΙ
Έχει επιστημονική ονομασία caranx rhonchus. Είναι ψάρι βενθοπελαγικό, που το βρίσκουμε στα υφάλμυρα νερά του βορείου Αιγαίου. Φτάνει σε μέγιστο μήκος σώματος τα 60 εκατοστά και σε βάρος το 1 κιλό. Τα βάθη που προτιμά είναι της τάξης των 30-200 μέτρων. Βρίσκεται στα κατώτατα σημεία του βυθού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα το δούμε και επιφανειακά. Τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα.

Caranx rhonchus
Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share