Αρ.Πρωτ: 008    Αργυρούπολη   pdf - Προς ενημέρωση όλων των  μελών του Σωματείου ΠΕΕΑ 8ο Ανακοίνωση – Ενημέρωση Μελών Παγώνης
03.02.2018
Προς ενημέρωση όλων των μελών του Σωματείου ΠΕΕΑ Και του πρώην ΓΓ Λευτέρη Παγώνη
(με την επιμέλεια ΔΣ σωματείου ΠΕΕΑ και του μέλους του και δικηγόρου Μίνας Τρεμούλη)
ΘΕΜΑΤΑ «1) Η μετεξέλιξη της αστικής ένωσης ΠΕΕΑ σε σωματείο ΠΕΕΑ και 2) Ευθύνες
πρώην Γενικού Γραμματέα»
1.Στις 20/4/2016 υπογράφτηκε μεταξύ των Πολυζώη, Μπάστα, Φιλιππίδη, Κοσκινά, Πουλημένου
και Μυτιληναίου ένα έγγραφο συστάσεως φυσικών προσώπων με την επωνυμία “ Πανελλήνια
Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων».

Η Ένωση αυτή με βάση το έγγραφο αυτό ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ , δεν μπορούσε κατά το νόμο να είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων , ούτε είχε καμιά υποχρέωση απέναντι στο κράτος ή άλλους φορείς (πρωτοδικείο, περιφέρεια, εφορία κλπ), ούτε ελέγχετο από αντίστοιχους φορείς.Γι αυτό και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της με τον τρόπο, που θα μπορούσε να το πράξει , αν είχε νομική προσωπικότητα , όπως πχ ένα σωματείο, (που καταχωρείται στο πρωτοδικείο, στην περιφέρεια, στην εφορία και το οποίο κυρίως
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ από όλους  αυτούς τους φορείς για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και επίσης έχει υποχρεώσεις
απέναντι σ ́αυτούς τους φορείς, που οφείλει να συμμορφώνεται). Το οποίο επίσης έχει το κύρος και τα εχέγγυα δημοκρατικής λειτουργίας, συνιστώντας απόλυτη έκφραση κατά το Σύνταγμα θεμελιώδους συλλογικού και ατομικού δικαιώματος.
Η ΠΕΕΑ λοιπόν της 20/4/2016 ως «αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική και χωρίς νομική προσωπικότητα», ήταν απλώς μια παρέα ερασιτεχνών αλιέων, που δεν θα μπoρούσε νομοτύπως να πάει παραπέρα από το facebook….
Και ευτυχώς, που δεν χρειάστηκε νασκήσει δικαιώματα και ν ́αναλάβει υποχρεώσεις ως νομικό πρόσωπο. –
2-Από αυτή την παρέα αποχώρησαν (παραιτήθηκαν δηλαδή με δήλωση) μέλη του ΔΣ της (πχ Κοσκινάς στις 16/1/2017, Φιλιππίδης (Πρόεδρος) στις 18.1.2017 και λοιποί) , ώστε εκ του ΔΣ της να απομείνουν στις αρχές 2017 τρεις : Μπάστας , Παγώνης και Μπούρδος.Όπως βέβαια ρητά αναγράφεται στο άρθρο 5 οτου από 20/4/2016 συστατικού εγγράφου η ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα ή του Προέδρου του ΔΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥΣ!!!!!
Τί όφειλαν να κάνουν αυτοί οι εναπομείναντες? Σύμφωνα με άρθρο 5 του από 20/4/2016 συστατικού εγγράφου της ΠΕΕΑ να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με σκοπό την ανάδειξη νέου ΔΣ, πράγμα πρακτικώς και NOMIKΩΣ ανέφικτο με βάση το τότε καταστατικό και να συνεχίσουν ως παρέα χωρίς νομική προσωπικότητα.
Σημειωτέων ότι μέχρι σήμερα , 2/2/2018 , δεν έχει γίνει τέτοια εκλογή από ΓΣ της παρέας ,
ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ (άρα δεν μπορεί να υφίσταται νόμιμα ΔΣ ή εκλεγμένος Πρόεδρος ή Γενικός Γραμματέας αυτής της παρέας ερασιτεχνών αλιέων, που δημιουργήθηκε στις 20/4/2016!!!!!!!!!). Τα εναπομείναντα λοιπόν ανωτέρω τρία μέλη του ΔΣ (Μπάστας , Παγώνης και Μπούρδος)  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ  ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΑΡΕΑ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ !!!  Και το έπραξαν!

3

Ίδρυσαν σωματείο ΠΕΕΑ στις αρχές Απριλίου, 7/4/2017, ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ!! Προς γνώση δε και όσων δεν γνωρίζουν νομικά οι παραιτήσεις αυτές από την αστική και μη έχουσα νομική προσωπικότητα εταιρεία ΠΕΕΑ μπορούσαν νόμιμα να είναι «σιωπηρές» δηλαδή να προκύπτουν από τη συμπεριφορά του παραιτούμενου, ερμηνευόμενη με βάση τις αρχές της καλής πίστης και
τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Ο “Ενσυνείδητος” κύριος Παγώνης πρωτοστάτης και ένθερμος υποστηρικτής της μετατροπής της από 20/4/2016 αστικής εταιρείας ΠΕΕΑ σε νομική μορφή σωματείου έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ως ιδρυτικό μέλος του εν λόγω σωματείου !!!! (βλ. πρακτικό ίδρυσης και
καταστατικό σωματείου , όπως υποβλήθηκαν στο δικαστήριο για τη νόμιμη καταχώρησή του) .Εάν λοιπόν αυτή η ενέργεια δεν ήταν σαφής ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από μέλος της παρέας της ένωσης της 20/4/2016, τί ήτανε?
Εάν αυτό δεν ήτανε σαφής εκδήλωση της επιθυμίας και σπουδαίας δηλώσεως βουλήσεως να περιαφθεί η παρέα της ΠΕΕΑ τη νομική μορφή του σωματείου , τι ήτανε?
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ισχυρίζεται αυτός, που έπραξε κατά τα ανωτέρω , ότι μπορεί να είναι ταυτοχρόνως Γενικός Γραμματέας σε δύο ενώσεις προσώπων , που έχουν την ίδια έδρα, τον ίδιο σκοπό, την ίδια επωνυμία , την ίδια σφραγίδα, τα ίδια μέλη ΔΣ, τα αυτά μέλη ΓΣ? Ποιος λογικός νους μπορεί να το δεχτεί αυτό?
2.
Από της ιδρύσεως του σωματείου ΠΕΕΑ ο Λευτέρης Παγώνης ενεργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ως Γενικός Γραμματέας της ΠΕΕΑ ως νόμιμα αναγνωρισμένο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, που έλαβε αριθμό καταχώρησης στο Πρωτοδικείο της Αθήνας 31853/2017.

4

Εάν ο Λευτέρης Παγώνης θεωρηθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ,ότι συνέχιζε να έχει ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ την ιδιότητα του ΓΓ της αστικής χωρίς νομική προσωπικότητα εταιρείας ΠΕΕΑ και του σωματείου ΠΕΕΑ, τότε πρέπει να γίνει δεκτό, ότι υπέπεσε σε πλείστα αδικήματα και ποινικά κολάσιμες πράξεις :
Α)ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ από την αστική εταιρεία ΠΕΕΑ τη σφραγίδα της , την οποία ο ίδιος έθεσε και ΈΒΑΛΕ την ιδιόχειρη υπογραφή του πάνω σε αυτή στην από 1.12.2017 τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου ΠΕΕΑ ( βλ. καταστατικό τροποποίησης σωματείου ) και επίσης στο από 1.12.2017 πρακτικό ιδρυτικών μελών σωματείου για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου!!!!!!! (Σημειωτέον ότι έβαλε τη σφραγίδα, υπέγραψε και την ξαναπήρε πίσω στο σπίτι του!!!!!!!)
Β) Έστειλε επίσης μέσω emails στη δικηγόρο Μίνα Τρεμούλη ως επισυναπτόμενο ( βλ. σχετικά mails) σχέδιο της σφραγίδας της αστικής ενώσεως ΠΕΕΑ με αναγραφή σε αυτή επιπροσθέτως του αριθμού καταχώρησης του σωματείου ΠΕΕΑ στο Πρωτοδικείο για φτιαχτεί και μια δεύτερη σφραγίδα με τον αριθμό μητρώου σωματείου!!!!!!!
Αλλά, ΑΛΗΘΕΣ είναι ότι: Η ΠΕΕΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ !!!!ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΩΣ « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ» παρά μόνον το ΣΩΜΑΤΕΙΟ!!!!!
3.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΟΤΕ ΝΟΜΟΤΥΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (όπως πχ έπραξε ο κύριος Μπούρδος). ΑΠΛΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΗΝ Π
ΕΡΙΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ KEIΣΤΟ FACEBOOK   ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ.

5

Ο Κ. Παγώνης , όντας Γενικός Γραμματέας του Σωματείου, όχι απλώς εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του , ως αυτά απέρρεαν από το καταστατικό και εκ της θέσεώς του , αλλά ΑΡΝΙΟΤΑΝ ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ, μη υπακούοντας σε παρακλήσεις αρχικά και στη συνέχεια σε αποφάσεις του ΔΣ του σωματείου. Γι αυτήν την απαράδεκτη , παράνομη και κακόπιστη συμπεριφορά του κλήθηκε σε απολογία ενώπιον του Πειθαρχικού οργάνου ΔΣ, στο οποίο ουδέποτε παρέστη και το οποίο του επέβαλε την ποινή της επίπληξης, ως αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο (απόφαση Πειθαρχικού ΔΣ) .
Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του σωματείου ΠΕΕΑ Λευτέρης Παγώνης ΔΕΝ παραιτήθηκε!! ΠΑΡΕΒΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΓΓ σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 11 (Διοικητικό Συμβούλιο) του καταστατικού του σωματείου ( αδικαιολόγητη αποχή από τις  συνεδριάσεις ΔΣ 4 συνεχείς φορές) και ως εκ τούτου  ΕΞΕΠΕΣΕ από ΓΓ και μέλος του ΔΣ!!!! Όσοι τον επαινούσαν και επαινούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς αγνοούν την
αλήθεια. Αυτό τους δικαιολογεί εν μέρει. Αυτό, που δεν τους δικαιολογεί είναι , που δεν αναζήτησαν να μάθουν την αλήθεια, απευθυνόμενοι και στην άλλη πλευρά, στο σωματείο, που διαθέτει αποδείξεις για τη θέση του.
4.
Ο πρώην ΓΓ του σωματείου Λευτέρης Παγώνης , αφού εξέπεσε και το γνωρίζει, αλλά υποκρίνεται τον παραιτηθέντα
,
ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
και δεν αποδίδει στη Διοίκηση του Σωματείου ΠΕΕΑ, ως οφείλει και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του ΔΣ , την
αλληλογραφία της ΠΕΕΑ , τα στοιχεία μελών της ΠΕΕΑ (προσωπικά δεδομένα) και ό,τι άλλο έγγραφο ή στοιχείο είχε περιέλθει εις χείρας του υπό την ιδιότητά του ως ΓΓτης ΠΕΕΑ.
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!!!!!
Επίσης μέχρι τώρα παρακρατεί παρανόμως τη σφραγίδα της αστικής εταιρείας ΠΕΕΑ , που ο ίδιος χρησιμοποίησε αποδεδειγμένα ως σφραγίδα του σωματείου!!!!!!! ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ !!!!

6

Οι ανωτέρω υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις υπέχουν κατά το νόμο ποινικές και αστικές ευθύνες σε βάρος του, για τις οποίες θα λογοδοτήσει και ενώπιον της δικαιοσύνης με κάθε νόμιμο μέσο. Το δε σωματείο θα αιτηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και την αποκατάσταση του ονόματος και της φήμης του, λόγω της ηθικής βλάβης , που έχει αποδεδειγμένα προκληθεί από την κατ ́ εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμησή του, διά της καταβολής ανάλογης χρηματικής αποζημιώσεως κατά το νόμο.Ο πρώην ΓΓ ενεργεί με αθέμιτο τρόπο ενάντια στους σκοπούς του σωματείου, που ο ίδιος ίδρυσε, που ο ίδιος θέλησε να διαδεχθεί την αστική εταιρεία
και του οποίου σωματείου είναι μέχρι και της συντάξεως του παρόντος εγγράφου μέλος!!!   Σημειωτέων, ότι οι νομικές μορφές των ενώσεων προσώπων , όπως της παρέας της ΠΕΕΑ , που δημιουργήθηκε την 20/4/2016 ,
δεν αλλάζουν μόνον με αποφάσεις των ΓΣ . Για κάποιους που γνωρίζουν λίγα νομικά θα είναι περισσότερο κατανοητό. Ιδίως , όταν υπάρχει νομολογία , που εκλαμβάνει κατόπιν ερμηνείας των πραγματικών περιστατικών την ετερόρρυθμη εταιρεία ως ομόρρυθμη με βάση την πραγματική συναλλακτική συμπεριφορά των εταίρων.
Η ΠΕΕΑ ΕΓΙΝΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΓΙΝΕ . ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .
Το ΔΣ καλεί για ύστατη φορά τον πρώην ΓΓ Λευτέρη Παγώνη να παραδώσει ό,τι υλικό έχει εις χείρας του ως πρώην ΓΓ της ΠΕΕΑ (που είναι ΜΙΑ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επίδειξη επισήμων εγγράφων από τα ανωτέρω αναφερόμενα, το
ΔΣ είναι στη διάθεση των μελών του

.
Share