ΡΟΥΒΕΤΤΟΣ
Πρόκειται για ψάρι βενθοπελαγικό, ωκεανοδρομικό, που του αρέσει να κολυμπά στην ανοιχτή θάλασσα, με εύρος βάθους τα 100-800 μέτρα. Φτάνει σε μήκος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 63,5 κιλά. Έχει επιστημονική ονομασία ruvettus pretiosus. Δέρμα πολύ τραχύ, λέπια ακανθωτά. Το σώμα είναι ομοιόμορφα καφετί, με θωρακικά και πυελικά πτερύγια μαύρα.. Συνήθως απόμερος ή ανά ζευγάρι, κοντά στα κατώτατα σημεία. Τρέφεται με ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια. Η σάρκα είναι πολύ ελαιούχα. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ιχθυαλεύρου. Στα Ελληνικά νερά έχουν σημειωθεί ορισμένα άτομα, στο ανατολικό Αιγαίο.

Ruvettus pretiosus

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share