ΣΑΛΙΑΡΑ GATTORUGINE Η σαλιάρα gattorugine ( blennius gattorugine), ξεχωρίζει από την προηγούμενη, από το χοντρότερο σώμα της, το ραχιαίο πτερύγιο με σταθερό ύψος και το κεφάλι που είναι στρογγυλεμένο. Όπως και το προηγούμενο είδος φέρει στο πάνω μέρος του κεφαλιού μεγάλες αποφύσεις ή πλοκάμια πάνω από τις κόγχες των ματιών, διακλαδωμένα στα δύο άκρα. Το χρώμα της ράχης είναι σκούρο καφετί προς το κοκκινωπό. Η ράχη και τα πλευρά είναι πιο ανοιχτά και έχουν κάθετες καφετιές λουρίδες. Η κοιλιά είναι κιτρινωπή με λίγα ή πολλά καφετιά σημάδια. Ζει στα ίδια μέρη και πιάνεται με την ίδια ευκολία και τις ίδιες μεθόδους που ισχύουν και για την ocellaris. Προτιμά όμως τους βραχώδεις και τους αμμώδεις βυθούς, Το κρέας αυτών των ψαριών, γενικά δεν είναι νόστιμο και δεν τρώγεται.

Blennius gattorugine

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share