ΣΑΛΙΑΡΑ NIGRICEPS
Έχει επιστημονική ονομασία lipophrys nigriceps. Είναι ψάρι βενθικό, που προτιμά τις ακτές & τα βάθη μέχρι 6 μέτρα. Εμφανίζεται σε απότομα βράχια & σπηλιές, μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.Τρέφεται με τα μικρά ασπόνδυλα sessile & άλγη. Είναι ωοτόκο & τα αβγά του, είναι βύθια & συγκολλητικά. Φτάνει σε μήκος τα 4,3 εκατοστά. Ψάρι της Μεσόγειου.

Lipophrys nigriceps

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share