ΣΑΛΙΑΡΑ RUBER
Έχει επιστημονική ονομασία parablennius ruber. Είναι ψάρι βενθικό, κινείται σε βάθη από 3-32 μέτρα. Παρουσιάζει πλοκάμια στις ρινικές ενάρξεις & πάνω από τα μάτια. Τα αρσενικά είναι καφέ σοκολατί. Τα νεαρά ψάρια, κινούνται στα ρηχά νερά & στις ζώνες των φυκιών. Ωοτόκο, το αρσενικό φρουρεί τα αβγά, από διάφορα θηκυκά, για περίπου 1 μήνα. Τα αβγά είναι βύθια & συγκολλητικά. Φτάνει σε μέγεθος, τα 30 εκατοστά. Κινείται κατά την διάρκεια της αυγής. Ψάρι της Μεσογείου.

Parablennius ruber

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share