ΣΥΑΚΙ
Είναι ένα ψάρι βενθικό, που ζει και σε υφάλμυρα νερά. Έχει επιστημονική ονομασία psetta maxima. Φτάνει το 1 μέτρο σε μήκος και τα 25 κιλά σε βάρος. Ζει μέχρι και 25 χρόνια. Ψάρι κοινό σε όλη την Μεσόγειο. Στην Ελλάδα, θα το βρούμε στα νερά του ανατολικού και του βόρειου Αιγαίου. Σώμα σχεδόν κυκλικό. Ζει στα αμμώδη, δύσκολα ή μικτά κατώτατα σημεία. Τρέφεται κυρίως με άλλα ψάρια (χέλια, γοβιοί, κ.λπ.) και επίσης, σε μια μικρότερη έκταση, με τα μεγαλύτερα καρκινοειδή και τα δίθυρα. Ωοτόκο – αναπαράγεται μεταξύ του Απριλίου και του Αυγούστου, με πελάγια αυγά. Προσιτότητα Μαΐου 25 κλ (παρ. 9988). Ιδιαίτερα εκτιμημένα ψάρια τροφίμων.

Phrynorhombus regius

Psetta maxima
Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share