Ποιος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το καλάμι για ψά­ρεμα; Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό το εργα­λείο υιοθετήθηκε στην πιο πρωτόγονη κι απλή μορφή του ήταν ένα ραβδί η ένα κλαδί

arxaiabarka1 - Το καλάμι ψαρέματος– απ’ τον πρωτόγονο ψαρά που το θεώρησε απαραίτητο για να φτάσει το δόλωμα στο νερό σε μία από­κρυφη όχθη, πράγμα που θα του ήταν αδύνατο αν χρησιμοποι­ούσε μόνο τα χέρια. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόγονο εργαλείο για να κατορθώ­σουν να φτάσει το δόλωμα κατακόρυφα ανάμεσα από τους βράχους, όπου δεν μπορεί να φτάσει το βαρίδι ριγμένο με το Χέρι.

Βέβαια τα παιδιά της εποχής μας είχαν την ευχέρεια να πα­ρατηρήσουν ψαράδες με τελειοποιημένα καλάμια κι έτσι δεν πρέπει να θεωρηθούν κι αυτά ευφευρέτες. Εξ άλλου ο άνθρωπος, που ανακάλυψε το αγκίστρι και τα τε­χνητά δολώματα, δεν ήταν τόσο αφελής ώστε να μην μπορέσει να φανταστεί την λειτουργία ενός ραβδιού, που θα του έδινε την δυνατότητα να ρίχνει πιο εύκολα το δόλωμα στο νερό. Το καλάμι του σύγχρονου ερασιτέχνη ψαρά, εκτός απ’ την παραπάνω λειτουργία, κουράζει το ψάρι μέχρι να το εξαντλή­σει.  Τα καλάμια ανοιχτής θάλασσας αντιπροσωπεύουν μια πα­ραπάνω ευκολία, έχοντας ενσωματωμένη μια τροχαλία που με­τριάζει την κρούση και τα τραβήγματα των μεγάλων ψαριών.

Το καλάμι έχει την ικανότητα να ρίχνει το δόλωμα με τον πιο συμφέροντα τρόπο και να διευκολύνει στο πιάσιμο του ψαριού, που πρέπει να γίνει γρήγορα. Αυτού του είδους το καλάμι βρίσκεται πιο κοντά σαν ιδέα, με το πρωτόγονο εργαλείο, που χρησιμοποιή­θηκε αποκλειστικά σαν τεχνική ψαρέματος κι όχι για το μάζε­μα του ψαριού. Ενώ στα μεγάλα ποτάμια, στις λίμνες και γενικά στα τρε­χούμενα νερά το καλάμι δεν ήταν απαραίτητο, στα βράχια τής θάλασσας αυτό το εργαλείο αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο για το ψάρεμα ψαριών μέσου μεγέθους.

arxaiocari1 - Το καλάμι ψαρέματοςΕίναι λοιπόν αρκετά εύκολο να φανταστούμε ότι στην αρχή το καλάμι χρησιμοποιήθηκε στην θάλασσα κι ειδικά στις νότιες θάλασσες, στις περιοχές που έχουν πολλά βράχια. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής, κύρια οι βόρειες φυλές, δεν χρη­σιμοποίησαν ποτέ καλάμια, αλλ’ αποκλειστικά πετονιές και μάλιστα με μεγάλη δεξιοτεχνία. Οι πετονιές χρησιμοποιούν­ταν και σε ποτάμια με καταράχτες. Πρέπει όμως να έχουμε υπ’ όψη μας ότι οι Ινδιάνοι ψάρευαν με ευχαρίστηση και κουβα­λούσαν μαζί τις πετονιές κι αγκίστρια κατά την διάρκεια των μετακινήσεων που έκαναν για διάφορους λόγους, όχι βέβαια για ταξίδι αναψυχής.

Το καλάμι, δηλαδή ένα ραβδί που συγκρατούσε την πετονιά, δεν μπορεί να θεωρηθεί για διάφορους λόγους, το βλέπουμε πε­ρισσότερο λογικά παρά από τις γνώσεις που έχουμε ) σ’ αυτό, ένα πραγματικό εξάρτημα ψαρικής αλλά ένα τέχνασμα, όπου κατέφυγε ο άνθρωπος για λόγους ανάγκης.

 Πηγή παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια ψαρέματος

Share