ΚΟΡΩΝΑΤΟ ΦΑΓΚΡΙ
Η επιστημονική του ονομασία είναι dentex gibbosus. Είδος βενθοπελαγικό, συναντάται σε βάθη 20-220 μέτρα και ανήκει στην οικογένεια των σπαρίδων. Λέγεται και ροζ συναγρίδα. Ένα αρπακτικό είδος στα ψάρια και κεφαλόποδα. Το χρώμα του είναι κυρίως γαλαζωπό, με μπλε στίγματα στα χλωμότερα πλευρικά σημεία. Τα πτερύγια του είναι ροζ. Είναι ψάρι που βρίσκεται παντού και πουθενά.
dentex gibbosus

 

Share