ΣΤΙΚΤΟΦΑΓΚΡΙ
Έχει επιστημονική ονομασία pagrus caeruleostictus. Είναι ψάρι βενθπελαγικό, εύρος βάθους τα 200 μέτρα. Φτάνει σε μέγιστο μήκος σώματος τα 80 εκατοστά και σε βάρος τα 11,6 κιλά. Σώμα ωοειδές, μάλλον συμπιεσμένο. Το κεφάλι του κυρτό, με πιο απότομη κλίση κάτω από το μάτι. Σαγόνια πολύ ισχυρά, χείλια χοντρά. Κατέχει 4-6 κυνοειδή δόντια στο κάτω σαγόνι, που ακολουθούνται από αμβλύτερα δόντια, τοποθετημένα σε 2-3 σειρές. Το χρώμα του είναι ροζ, με αντανακλάσεις και μεγάλα γαλαζωπά-μαύρα σημεία στην ράχη και τα πλευρά. Το κεφάλι του σκοτεινότερο, ιδιαίτερα στο διατροχιακό διάστημα. Ένα σκοτεινό σημείο στις βάσεις των τελευταίων ραχιαίων μαλακών ακτίνων, που επεκτείνονται προς τη θήκη του πτερυγίου, το οποίο γίνεται όλο και πιο χλωμό όσο το ψάρι μεγαλώνει. Ουραίο πτερύγιο ροζ, με τα άλλα πτερύγια γαλαζωπά ή ροζ. Το κεφάλι των αρσενικών κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, κιτρινίζει. Κατοικεί στα σκληρά κατώτατα σημεία (βράχοι και ερείπια), τα μεγαλύτερα άτομα στο βαθύτερο μέρος, ενώ τα νεαρά στις παράκτιες περιοχές. Τρέφεται κυρίως με δίθυρα και καρκινοειδή αλλά και ψάρια. Σεξουαλικά ωριμάζει, στα 2 χρόνια. Κατά την περίοδο της ωοτοκίας, που πραγματοποιείται την άνοιξη και το φθινόπωρο, εγκαταλείπει τα μαλακά κατώτατα σημεία του βυθού και μεταναστεύει προς τα ρηχά παράκτια νερά.
Pagrus caeruleostictus
Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share