ΦΙΔΟΧΕΛΟ
Έχει επιστημονική ονομασία ophisurus serpens. Το χέλι φιδιών έχει ένα εξαιρετικά επίμηκες σώμα. Τα μακριά, λεπτά σαγόνια επεκτείνονται πέρα από το μάτι. Αυτό το είδος έχει τα θωρακικά πτερύγια, αλλά στερείται τις κλίμακες, τα πυελικά πτερύγια και ένα ουραίο πτερύγιο. Είναι αμμώδες καφετί πράσινο στην ράχη και αργυροειδές στο κάτω μέρος. Οι επικεφαλής πόροι είναι μαύροι. Το χέλι φιδιών είναι ένα από τα μακρύτερα είδη χελιών. Μπορεί να αυξηθεί σε 2.5 μ στο μήκος. Δημιουργεί λαγούμια στα αμμώδη και λασπώδη κατώτατα σημεία. Οι ενήλικοι βρίσκονται στα παράκτια ιζήματα αλλά τα νεαρά βρίσκονται στα παράκτια ύδατα και τις εκβολές. Οι δύτες πολύ συχνά βλέπουνε το κεφάλι έξω από το υπόστρωμα.

Ophisurus serpens

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share