ΦΩΤΟΨΑΡΑ
Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη ψαριών με επιστημονικές ονομασίες vinciguerria attenuata και vinciguerria poweriae. Τα Lightfishes είναι μικρά ψάρια που βρίσκονται στους ωκεανούς σε όλο τον κόσμο: τα περισσότερα είδη δεν αυξάνονται πλέον από 10 εκατ., ενώ εκείνα που ανήκουν στο γένος Vinciguerria φθάνουν μόνο στα 4 εκατοστά. Είναι βιοφωτοβόλα ψάρια, κατέχοντας τις σειρές των photophores κατά μήκος των πλευρών τους, με τις οποίες κυνηγούν τα planktonic ασπόνδυλα, ειδικά krill.Το πρώτο είναι ψάρι πελάγιο, εύρος βάθους 100-600 μέτρα και μέγιστο μήκος σώματος τα 4,5 εκατοστά.Το χρώμα του είναι αργυροειδή στα πλευρά, ενώ τα πτερύγια και το σαγόνι στερούνται τις ραβδώσεις χρωστικών ουσιών. Ψάρι που βρίσκεται στα 250-600 μέτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και 100-500 μέτρα τη νύχτα. Και οι νεαροί και οι ενήλικοι κάνουν τις κάθετες μεταναστεύσεις. Τρέφεται με τα μικρά καρκινοειδή. Γόνοι την άνοιξη και το πρώιμο καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι βαθύβιο, εύρος βάθους 50-600 μέτρα, με μέγιστο μήκος σώματος 4,3 εκατοστά. Στα πλευρά είναι αργυροειδή, με σκοτεινή ράβδωση χρωστικών ουσιών στη χαμηλότερη σύμφυση σαγονιών και πέρα από τα πτερύγια που στερούνται χρώματος. Ραχιαίο λιπαρό πτερύγιο παρόν. Βρίσκεται συνήθως στα 300-600 μέτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στα 50-350 μέτρα τη νύχτα. Και οι νεαροί και οι ενήλικοι κάνουν τις κάθετες μεταναστεύσεις. Τρέφεται με τα μικρά καρκινοειδή. Ωοτόκος, σε planktonic μορφή αυγά και προνύμφες. Η ωοτοκία πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share