ΧΩΜΑΤΙΔΑ
Λέγεται και φασί και έχει επιστημονική ονομασία platichthys flesus luscus. Μερικές κλίμακες παρουσιάζονται τροποποιημένες από φύλο σε φύλο, γενικά όμως έχει κλίμακες κυκλοειδείς. Και στα δύο φύλα η πλευρική γραμμή είναι σχεδόν ευθεία. Συχνά τα μάτια είναι τοποθετημένα στην αριστερή πλευρά (σε ορισμένες περιοχές όμως ισχύει, το αντίθετο). Το χρώμα είναι καφετί-γκριζωπό, ομοιόμορφο ή μη και με σκούρα κόκκινα σημάδια στην πλευρά που είναι τοποθετημένα τα μάτια. Είναι ψάρι βενθικό, που θα το βρούμε σε ρηχά βάθη, στα μαλακά κατώτατα σημεία (σε 55 μέτρα), συχνά όμως βρίσκεται και σε υφάλμυρα νερά, σε ποταμούς και λίμνες. Τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα. Το είδος είναι κυρίως νυκτερινό. Αναπαράγεται από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο. Φτάνει σε μέγεθος τα 52 εκατοστά, αλλά το πιο συνηθισμένο μέγεθος είναι τα 30 εκατοστά.

Platichthys flesus luscus

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share