ΨΑΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
Σε αυτήν την οικογένεια, ανήκουν δύο ψάρια των Ελληνικών θαλασσών, με επιστημονικά ονόματα diaphus rafinesquii και gemellarii lobianca(ψάρι λατέρνα). Είναι και τα δύο ψάρια βανθυπελαγικά, το πρώτο εύρος βάθους (40-1080) μέτρα, ενώ το δεύτερο (40-880) μέτρα. Το diaphus, ωριμάζει σεξουαλικά, μετά το 1,5 χρόνο ζωής, μέχρι τα 4,5 χρόνια ζωής. Την νύχτα χωρίζεται σε δύο στρώματα, με τα ενήλικα να κολυμπούν σε 300-600 μέτρα βάθος, ενώ τα πιο νεαρά από 40-200 μέτρα βάθος. Την ημέρα, τον βρίσκουμε να κολυμπά σε βάθη 750 μέτρων. Το lobianchia είναι ωκεάνιο, μεσοπελαγικό, το οποίο το βρίσκουμε χωρισμένο, τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα. Τα ενήλικα να κολυμπούν 300-800 μέτρα βάθος και τα πιο νεαρά 40-100 μέτρα βάθος. Είναι ψάρια ωοτόκα, με planctonic αβγά και τις προνύμφες. Φτάνουν τα 40 εκατοστά σε μέγεθος. Ψάρια των Δωδεκαννήσων και του Ιονίου.

Diaphus rafinesquii

Gemellarii lobianchia

Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share