ΨΕΥΤΟΓΡΥΛΟΨΑΡΟ
Έχει επιστημονική ονομασία pomadasys incisus.Eίναι ψάρι βύθιο, που το βρίσκουμε στα υφάλμυρα νερά του ανατολικού και του βόρειου Αιγαίου, σε βάθη από10-100 μέτρα. Φτάνει σε μέγιστο μήκος σώματος τα 50 εκατοστά, ενώ η μέγιστη αναφερόμενη ηλικία, είναι τα 7 έτη. Βρίσκεται στα κατώτατα σημεία των δύσκολών βυθών, πέρα από την άμμο.Τρέφεται με διάφορα ασπόνδυλα, που βρίσκει στον πάτο.
Δημήτρης Μανωλάς
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να έχει αυτό το αρχεία σύνολο 470 στην κατοχή του μπορεί να το έχει με 10 ευρώ σε cd σε ηλεκτρονική μορφή .Το fishfinder δεν αποσκοπεί και ούτε θα έχει κανένα κέρδος από αυτό παρά μόνο ο Δημήτρης .¶λλωστε για αυτό όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει σε επαφή μαζί του . ddmanolas@yahoo.gr

Share